Kezeljük a közös lábmetszést. Verstani alapismeretek

Szerkesztők És Szerzők Kézikönyve

az ízületek és a gerinc betegségeiben triomed

Kis Miklós és Kner Imre emlékének ELŐSZÓ Folyóirat- és könyvkiadók, szerkesztők, előkészítők, korrektorok, szedők és tördelők, de mindenekelőtt a szerzők a megmondhatói, hogy Magyarországon mennyi idő és energia vész kárba egy, a könyvkiadás részletkérdéseivel, formai vonatkozásaival foglalkozó könyv hiánya miatt, mint amilyen például az ame- rikai The Chicago Manual ofStyle, az angol Hart's Rulesfor Compositors and Readers és a Copy-Editing.

Az esetek többségében azonban még ennél is kaotikusabb ma a helyzet, néhol ugyanis a beérkezett kéziratokat minden- fajta egységesítés és gondozás nélkül küldik a nyomdába, azaz a saját szem- pontjaikat követő szerzők és fordítók döntik el, milyen is legyen a megjelenő nyomtatott termék végső formája.

a bal térdízület meniszciájának károsodása artrózis hó sókezelés

A gondokat tovább szaporítja, hogy a hatvanas-hetvenes években kidolgo- zott szabványok többsége időközben elavult, s a különböző időben készült szabványok egymásnak is ellentmondanak. A Bibliográfiai hivatkozás új változata MSZ ISO - mivel az International Standard Organizationnek a magyar gyakorlattól idegen rendszerét próbálta meg elterjeszteni - érthető okokból nem talált követőkre.

A versritmus A ritmus összemérhető egységek szabályos váltakozása. Mind a természetben tengervíz hullámzása, csillagok járása, szívdobogásmind az emberi tevékenységben járás, beszéd, munka ott rejlik a ritmikusság esélye.

De nem is ezek a részletproblémák okozzák a legnagyobb gondot, hanem az, hogy szabványaink döntő többsége a számítógépes forrada- lom előtt készült, következésképpen olyan technológiai kérdésekkel és folya- matokkal foglalkozik pl.

Mindezek következtében kézikönyvem nem követi egyik szabványt sem, de az általam előnyben része- sített formák és megoldások építenek e szabványok időtállónak bizonyult pontjaira.

Szerkesztők És Szerzők Kézikönyve

A kézikönyv összeállítása során leginkább az amerikai The Chicago Manual of Style. Mannheim,Bibliographisch. A könyvtárosok, akik a végső formával, a kinyomtatott könyvvel találkoz- nak, érzékelik csak igazán, mennyire zűrzavaros a helyzet ma Magyarországon. A szerzők nagy része - tisztelet a kevés számú kivételnek - meg van arról győződve, hogy a kiadónak leadott kézirat csak afféle munkapéldány, s a szöveg véglegesítése - tartalmi és formai szempontból egyaránt kezeljük a közös lábmetszést a tördelt változaton, sőt az imprimatúrában történik.

Bár kényelmi szempontból ez az érvelés és gyakorlat érthető, mégis alapvetően hamis. Ragaszkodnunk kell ahhoz az elv- kezeljük a közös lábmetszést, hogy a szerzői kézirat a lehetőség szerint végleges legyen aThomas Mann- vagy a Proust-formátumú írók természetesen kivételek.

Ajegyzetek és a bibliográfiai hivatkozások formai szempontból - a legtöbb esetben - kétségbeejtőek. Hamis ez az érvelés, elsősorban azért, mert a szerzők a sok korrektúraforduló miatt nem dolgoznak kevesebbet, mint ha egyszer gondosan elvégezték volna a szükséges munkát. A kiadó munkatársai pedig a késve leadott és rosszul előkészített kéziratok megmunkálásával túlságosan sok időt töltenek, és maguk is többet hibáznak.

  1. Az ujjízület gyulladt és fáj
  2. Николь полюбовалась на представшую перед ней красоту и тяжело вздохнула.
  3. К этому времени тебе следует набраться сил.
  4. Duzzanat a térd ízületeiben
  5. A boka ízületeinek artrózisának 2-3 stádiuma

Az eredmény nem is lehet más: hibás könyvek tömege, a kiadványok megjelenésének folyamatos csúszása, s ez nem érdeke sem a szerzőknek, sem pedig a fordítóknak - a kiadókról már nem is beszélve. A legtöbb magyar szerző, szerkesztő meglepetéssel olvasná, hogy az ame- rikai kiadói gyakorlatot rögzítő The Chicago Manual of Style milyen szigorú feltételeket támaszt a szerzőkkel, fordítókkal, de a kiadói munkatársakkal szem- ben is. A nyugati kiadók azokat a kéziratokat, amelyek nem felelnek meg ezeknek a formai kívánalmaknak, egyszerűen visszaküldik átdolgozásra.

Ott egyetlen szerzőnek sem jutna eszébe, hogy ne a Manualt kövesse, vagy attól teljesen eltérő gyakorlatot próbáljon a kezeljük a közös lábmetszést erőltetni.

Verstani alapismeretek

Természetesen a Manual mellett egy-egy szakmának is megvannak a maga kiadási szabályai, amelyek gyakran lényegesen eltérnek a Manualben foglaltaktól. Ez a ma már több évszázados, kiforrott gyakorlat teszi az angol és a német tudományos és szépirodalmi könyveket oly egységessé és áttekinthetővé.

Какой-то кошмар. - Он остановился и поглядел через комнату на Элли. - И ты не посмеешь взять с собой Николь, - сказал он с пылом. - Ты слышала .

Amíg Magyarországon nem kezeljük a közös lábmetszést ki egy szakmai konszenzuson nyugvó gya- korlat, addig időnk nagy részét kéziratok egységesítésével fogjuk tölteni. A mai ELŐSZÓ kaotikus és áttekinthetetlen gyakorlat miatt mindenki — kezeljük a közös lábmetszést szerzők, szerkesz- tők, előkészítők, korrektorok, műszaki szerkesztők egyaránt! Csak a konvenciók elfogadása az egyetlen kiút, de azzal is tisztában vagyok, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. A kötet összeállí- tásával az volt a célom, hogy a ma még uralkodó zűrzavaros gyakorlaton megpróbáljak változtatni.

Szerkesztők És Szerzők Kézikönyve

A kiadókon, a szerkesztőkön, a szerzőkön és főként az egyetemi oktatókon és hallgatókon múlik, hogy kialakul-e Magyarországon is a formai kérdéseket illetően a kiadók többsége által elfogadott konszenzus.

Ebben csak reménykedni tudok.

kezeljük a közös lábmetszést

Könyvemnek két címzettje van tehát: a szerzők különösen a pályájukat mos t kezd ő fiatalokvalamin t a z egyetemistákfőiskolások é s a. Azokban az országokban, ahol formai kérdésekben közmegegyezés van, ott e szabályok elsajátítása már a főiskolákon, egyetemeken elkezdődik.

A hallgatókat különféle segédkönyvek, kézikönyvek segítik át a nehézségeken.

fájdalom a vállízületeiben, amikor felfelé húzunk év fáj vállízület

Már a szemi- náriumi és évfolyamdolgozatok írásánál is számon kérik a formai szabályok betartását, nem is beszélve a szakdolgozatokról, habilitációs értekezésekről.

Rend- kívül fontosnak érzem, hogy Magyarországon se legyen másként, s ebben a felsőoktatásban dolgozó tanárok felelőssége igen nagy. Kézikönyvemet tehát az ő figyelmükbe is ajánlom.

Двое мужчин, вошедших в комнату вместе с миссис Бронсон, одним из которых был Гарланд, герой инцидента в бассейне, последовали за ней к столу Николь.

Hangsúlyozni szeretném, hogy könyvem e cél elérését kívánja elősegíteni, de mindenfajta kötelező erejű késztetés, kényszer nélkül. A folyóirat- és könyv- kiadás azonban —senki által el nem hárítható —felelősség.

Szerkesztők És Szerzők Kézikönyve

Felelősség jogi érte- lemben, de formai szempontból is. Az évszázadok alatt kialakult könyvkiadói hagyomány nem tartalmatlan, üres forma, hanem a magyar kulturális örökség része, amelyet elődeink hagyományoztak ránk, s amelyet nekünk kell átadnunk az utánunk következőknek.

Közös felelősségünk, hogy az örökséget gazdagít- suk. Mondandóm lényege tehát, hogy aki folyóirat- vagy könyvkiadásba fog, annak erkölcsi kötelessége, hogy a szakma elemi szabályait betartsa.

fáj a csípő körül

A nyolcvanas évek politikai átalakulásának hozadékát - amely nélkül e sorok írója sem lehetett volna soha könyvkiadó —, a folyóirat- és könyvkiadás demokratizálódását, ellenőrzött igaz, cserében támogatott és zárt világának megszűnését törvényszerű és pozitív fejleménynek tartom.

Nemcsak kezeljük a közös lábmetszést értelemben volt azonban törvényszerű, ami Magyarországon történt, az volt technikai, technológiai szempontból is. A számítógép megjelenése valóban forra- dalmasította - egyben demokratizálta is - a kiadói szakmát. A régi technológiai sor - gépiratos szerzői kézirat, többszöri átgépeléssel előállított kiadói kézirat, nyom- dai ólomszedés vagy később önálló fényszedő üzemek és végül a nyomtatás ELŐSZÓ.

vállfájdalom tünetei milyen kenőcs az artrózis kezelésére

Fontos információk